เงื่อนไขการเข้าพัก

การเข้าพักและเช็คเอาท์

การเช็คอินเข้าพัก ทางบ้านให้บริการตั้งแต่ เวลา 14.00 น. ถึง 20.00 น. เท่านั้น (ในกรณีที่คุณเดินทางมาถึงบ้านหลัง เวลา 20.00 น. โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า และทั้งนี้จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในความล่าช้าของการเข้าพัก จำนวน 500 บาท ต่อห้อง).

การเช็คเอาท์ออกจากที่พัก คือเวลา 11:00 น และทางบ้านจะให้บริการ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในกรณีที่คุณจะเช็คเอาท์ออกจากบ้านก่อนเวลาที่ให้บริการนี้ จะเป็นการเช็คเอาท์แบบบริการตัวเอง ซึ่งจะมีการเรียกเก็บเงินมัดจำความเสียหายในการเข้าพักของคุณ จำนวน 3,000 บาทต่อห้อง และมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ จำนวน 200 บาท ซึ่งเงินมัดจำความเสียหายในการเข้าพัก จำนวน 3,000 บาทนี้ จะทำการคืนเงินให้คุณ เป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากวันเช็คเอาท์.

ในการเข้าพักของคุณ ทางบ้านจะมีการเรียกเก็บเงินมัดจำ(ความเสียหายในการเข้าพัก) จำนวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งห้อง.
และจะทำการคืนเงินนี้ เมื่อคุณเช็คเอาท์ หลังจากพนักงานได้ตรวจสอบห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ทางบ้านจะอนุญาตเฉพาะ
แขกผู้ลงทะเบียนเข้าพักเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์งดรับและให้บริการแก่บุคคลภายนอก.

ทรัพย์สินและของมีค่าของผู้เข้าพัก

ห้องพักทุกห้อง มีตู้เซฟนิรภัย ไว้บริการ ทางบ้านจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายต่อทรัพย์สินใด ๆ ของผู้เข้าพัก.

การเข้า-ออก บ้าน ของแขกผู้มาพัก

คุณสามารถเข้า – ออกบ้าน ได้ตลอดเวลา โดยแขกผู้เข้าพักทุกห้อง จะได้รับกุญแจบ้านในตอนเช็คอินเข้าพัก.

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงการเข้าพักของคุณ

ค่าใช่จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร หรือ มินิบาร์ ฯลฯ ต้องได้รับการชำระทั้งหมด ตามจำนวนเงิน ก่อนการเช็คเอาท์.

ที่จอดรถ

ที่จอดรถ ท่านที่นำรถยนต์มาด้วย สามารถจอดรถของท่านได้ ภายในบริเวณที่จอดรถที่เราจัดไว้ให้ โดยทางบ้านขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดคุณกับรถยนต์ของคุณ.

อาหารเช้า

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 10.00 น.

การจองห้องพัก

การจองห้องพัก ต้องชำระค่าห้องพักเต็มตามจำนวน และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หลังจากห้องพักได้รับการยืนยันในการจองแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่ทำการจองจะมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจองรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อการเข้าพักทั้งหมด.

ราคาห้องพัก

ราคาห้องพักได้รวมภาษีแล้ว, ซึ่งราคาที่แสดงในเวป จะเป็นราคาในช่วงระยะเวลานั้น ๆ และราคาที่แสดงนี้ จะเป็นราคาไทยบาท.

การยกเลิกการเข้าพัก

ห้องพักที่ได้รับการยืนยันแล้วนั้น ทางเราของสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้ ไม่สามารถยกเลิกการเข้าพัก และขอคืนเงินได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวน.

Menu